ארבע טובות נדבות היו לעתים קרובות לא יעלה על הדעת

לעתים קרובות אנו שומעים את השיחה לצדקה. הסיפורים הרבים שאמרו כי הצדקה תוכפל אוצר לא יכולה לעזור הר...
Read More

כבש תרחיש נדבה בין עבדי הנביא מוחמד

Barirah Maulah עאישה Barirah, הוא היה עבד (עבד) שייך לאחד בנו הלאל. בעלה היה עבד שחור השייכים באנו...
Read More